Polski
Instrukcja obsługi wskaźnika technicznego L3 Emotion Line TradingView

Instrukcja obsługi wskaźnika technicznego L3 Emotion Line TradingView, który analizuje nastrój rynku poprzez analizę dynamiki cen. Wskaźnik ten oblicza różne wartości, takie jak Promień, CL, DIR1, VIR1, ER1, CS1, CQ1, AMA5, Koszt, CLX, Linia Emocjonalna i MA_Linia Emocjonalna. Linia Emocjonalna może służyć jako wskaźnik dla inwestorów do podejmowania decyzji dotyczących transakcji, uwzględniając poziomy wartości i zmiany trendu. Inwestorzy powinni jednak stosować go ostrożnie i uwzględniać inne analizy techniczne i fundamentalne.

[blackcat] L5 ALGOLD: Opanowanie Trendów

"[blackcat] L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" to wskaźnik śledzący trendy, który integruje dane o wolumenie i cenie, tworząc oscylator podobny do MACD. Wskaźnik ten zawiera adaptacyjny filtr, filtr zmienności oparty na ATR, ruchomą średnią wyzwalającą, ALMA i detektor dywergencji. ALGOLD oferuje wizualne efekty, takie jak zmieniające się kolory świec, linie, histogram oraz sygnały wejścia i wyjścia. Jest dostosowywalny do różnych stylów tradingu i może być używany jako kompas rynkowy.

Ewolucja w dziedzinie udostępniania! Klub Członkowski Czarnego Kota zaprasza do wspólnego osiągnięcia sukcesu

Klub Członkowski Czarnego Kota zaprasza do dołączenia i osiągnięcia sukcesu w handlu. Członkostwo oferuje ekskluzywne korzyści, takie jak zaawansowane wskaźniki, zniżki na opłaty transakcyjne i testy systemu transakcyjnego. Istnieją trzy poziomy członkostwa, które zapewniają różne korzyści w zależności od aktywności handlowej. Klub to również społeczność handlowa, która wspiera wzajemną naukę i rozwój. Rejestracja jest bezpłatna poprzez link zaproszeniowy.

blackcat1402
blackcat1402
This cat is an esteemed coding influencer on TradingView, commanding an audience of over 8,000 followers. This cat is proficient in developing quantitative trading algorithms across a diverse range of programming languages, a skill that has garnered widespread acclaim. Consistently, this cat shares invaluable trading strategies and coding insights. Regardless of whether you are a novice or a veteran in the field, you can derive an abundance of valuable information and inspiration from this blog.
Announcement
type
status
date
slug
summary
AI summary
AI translation
tags
category
password
icon
🎉Webhook Signal Bots for Crypto are Coming!🎉
--- Stay Tuned ---
👏From TradingView to OKX, Binance and Bybit Exchange Directly!👏