type
status
date
slug
summary
AI summary
AI translation
tags
category
password
icon
คู่มือการใช้งานตัวชี้วัดทางเทคนิค Emotion Line ของ TradingView
I. ภาพรวม
Emotion Line เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มีความคิดใหม่ที่สามารถตรวจจับความรู้สึกของตลาดโดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคา ตัวชี้วัดนี้ควบคุมค่าเฉลี่ยของราคาเปิดราคาสูงสุดและต่ำสุดใน 3 วันล่าสุด และรวมความคิดของเฉลี่ยเคลื่อนที่มีการปรับเปลี่ยน (DMA) และเฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น (EMA) เพื่อสร้างค่าที่สะท้อนความรู้สึกของตลาด ตัวชี้วัดนี้ถูกปรับปรุงด้วยภาษา Pine Script บนแพลตฟอร์ม TradingView ซึ่งให้ผู้ใช้งานเครื่องมือที่ง่ายต่อความเข้าใจในการวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด
II. วิธีการคำนวณ
 1. เส้นรัง (Ray): คำนวณค่าเฉลี่ยของราคาใน 3 วันล่าสุด ดังนี้ (2 * C + H + L) / 4 โดยที่ C คือราคาปิด H คือราคาสูงสุด และ L คือราคาต่ำสุด จากนั้นหาเฉลี่ยเคลื่อนที่มีการปรับเปลี่ยน (SMA) ของค่าเฉลี่ยนี้ในระยะ 3 วันโดยใช้ปัจจัยการปรับปรุง 2
 1. เส้นปิด (CL): ให้ค่าเส้นรังกับ CL ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณต่อไป
 1. DIR1 (การเปลี่ยนแนวโน้ม): คำนวณค่าต่างของ CL กับ CL 2 วันก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงความใหญ่ของการเคลื่อนไหวของราคา
 1. VIR1 (ปริมาณในช่วง): คำนวณผลรวมของค่าต่างของ CL กับ CL 1 วันก่อนหน้านี้ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ซึ่งวัดความสะสมของการเปลี่ยนแปลงราคา
 1. ER1 (อัตราการทำงาน): ผลควบคุมของ DIR1 กับ VIR1 ซึ่งวัดความมีประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวของราคา
 1. CS1 (ความแรงที่สะสม): ใช้กระบวนการที่มีน้ำหนักกับ ER1 เพื่อได้ CS1
 1. CQ1 (ควอนตัมที่สะสม): ควอนตัมของ CS1 ซึ่งเสริมความสำคัญของผลกระทบที่สะสมของการเคลื่อนไหวของราคา
 1. AMA5 (เฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับปรุง): คำนวณเฉลี่ยเคลื่อนที่มีการปรับเปลี่ยน (DMA) ของ CL ด้วยปัจจัยการปรับปรุง CQ1 จากนั้นใช้เฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น (EMA) สำหรับผลลัพธ์นี้ในระยะเวลา 2 วัน
 1. ต้นทุน (Cost): คำนวณเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) ของ AMA5 ในระยะเวลา 7 วัน
 1. CLX (เส้นที่สะสม): คำนวณผลรวมของ AMA5 และต้นทุนเพื่อได้ CLX
 1. เส้นความรู้สึก (Emotion Line): คำนวณส่วนที่ CLX เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน N วัน โดย N มีค่าเริ่มต้นเป็น 7 วัน คูณผลลัพธ์ด้วย 100 เพื่อได้ค่าเส้นความรู้สึก
 1. MA_เส้นความรู้สึก (เฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นความรู้สึก): คำนวณเฉลี่ยเคลื่อนที่ N วันของเส้นความรู้สึก โดย N มีค่าเริ่มต้นเป็น 6 วัน
III. ลักษณะตลาด
ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบที่สะสมและความมีประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวของราคา เส้นความรู้สึกพยายามเปิดเผยความแรงของความรู้สึกของตลาด เมื่อเส้นความรู้สึกเพิ่มขึ้น นั่นหมายความรู้สึกของตลาดเป็นบวก และนักลงทุนอาจมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อสัญญาซื้อ-ขาย เส้นความรู้สึกที่ลดลงอาจแสดงความรู้สึกของตลาดที่อ่อนแอก ความจริงและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของเส้นความรู้สึกสามารถให้ข้อมูลสำหรับการซื้อขายหรือถือครอง
IV. การใช้งาน
 1. สัญญาณการสนใจ: เมื่อเส้นความรู้สึกเกิน 20% นั่นหมายความรู้สึกของตลาดอาจเริ่มต้นเป็นบวก และนักลงทุนควรสนใจสัญญาซื้อ-ขายที่เกี่ยวข้อง
 1. สัญญาณการเข้าสู่ตลาด: เมื่อเส้นความรู้สึกเกิน 40% นั่นหมายความรู้สึกของตลาดมีความแข็งแกร่ง และนักลงทุนอาจพิจารณาเข้าสู่ตลาด
 1. สัญญาณการลดตำแหน่ง: เมื่อเส้นความรู้สึกเกิน 80% นั่นหมายตลาดอาจมีความรู้สึกที่เกินไป และนักลงทุนควรพิจารณาการลดตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
 1. สัญญาณการออกจากตลาด: เมื่อเส้นความรู้สึกลดลงต่ำกว่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ N วัน นั่นอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตลาด และนักลงทุนควรพิจารณาการออกจากตลาด
V. หมายเหตุ
 • เส้นความรู้สึกเป็นเครื่องมือเสริมแกร่ง และนักลงทุนควรทำการประเมินที่รวมทั้งเทคนิคและพื้นฐานเพื่อเสริมความเข้าใจ
 • ความรู้สึกของตลาดถูกกระทำโดยปัจจัยหลายอย่าง และเส้นความรู้สึกอาจมีความล่าช้า ดังนั้นนักลงทุนควรใช้อย่างระมัดระวัง
 • นักลงทุนควรปรับปรุงค่าเริ่มต้นของเส้นความรู้สึกตามความสามารถในการรับผิดชอบความเสี่ยงและกลยุทธ์การลงทุนของตน
VI. สรุป
เส้นความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดที่ใช้งานง่ายที่สะท้อนความรู้สึกของตลาดด้วยวิธีการควบคุมจำนวน ซึ่งให้ความเข้าใจใหม่สำหรับนักลงทุนในการติดตามความเร็วของตลาด อย่างไรก็ตามไม่มีตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สมบูรณ์แบบ และนักลงทุนควรใช้อย่างระมัดระวัง โดยรวมความประสบการณ์ส่วนตัวและสภาพตลาดเพื่อตัดสินใจ การใช้แพลตฟอร์ม TradingView จะช่วยให้นักลงทุนเพิ่มเส้นความรู้สึกลงในแผนภูมิเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการซื้อขาย
 
 
 
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo kỹ thuật L3 Emotion Line trên TradingViewמדריך למשתמש לאינדיקטורים טכניים L3 Emotion Line של TradingView
blackcat1402
blackcat1402
This cat is an esteemed coding influencer on TradingView, commanding an audience of over 8,000 followers. This cat is proficient in developing quantitative trading algorithms across a diverse range of programming languages, a skill that has garnered widespread acclaim. Consistently, this cat shares invaluable trading strategies and coding insights. Regardless of whether you are a novice or a veteran in the field, you can derive an abundance of valuable information and inspiration from this blog.
Announcement
type
status
date
slug
summary
AI summary
AI translation
tags
category
password
icon
🎉Webhook Signal Bots for Crypto are Coming!🎉
--- Stay Tuned ---
👏From TradingView to OKX, Binance and Bybit Exchange Directly!👏