type
status
date
slug
summary
AI summary
AI translation
tags
category
password
icon
TradingView Duygusal Hat Teknik Göstergesi Kullanıcı Rehberi
I. Genel Bakış
Duygusal Hat, piyasa ruhunu analiz ederek yakalayabilen yenilikçi bir teknik gösterge. Geçtiğimiz üç gün boyunca açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamasını hesaplar ve Dinamik Hareketli Ortalama (DMA) ve Üs Eksiyonel Ortalama (EMA) kavramlarını birleştirerek piyasa ruhunu yansıtan bir değer üretir. TradingView platformunda Pine Script dilinde uygulanan Duygusal Hat, kullanıcılara piyasa ruhunu analiz etmek için sezgisel bir araç sunar.
II. Hesaplama Yöntemi
 1. İşığı (Ray): Geçtiğimiz üç gün boyunca ortalama fiyatları (2 * C + H + L) / 4 şeklinde hesaplayın, burada C kapanış fiyatı, H en yüksek fiyat ve L en düşük fiyatdır. Daha sonra, bu ortalamanın 3 günlük Dinamik Hareketli Ortalamasını (SMA) alın ve yumuşatma faktörü 2 olarak ayarlayın.
 1. CL (Kapanış Çizgisi): İşığın değerini CL'ye atayın; bu, daha sonraki hesaplamalar için temel olacak.
 1. DIR1 (Yön Değişimi): CL ve iki gün önceki CL arasındaki mutlak farkı hesaplayın, bu da fiyat hareketinin büyüklüğünü gösterir.
 1. VIR1 (Aralık İçindeki Hacim): Son iki gün boyunca CL ve bir gün önceki CL arasındaki mutlak farkların toplamını hesaplayın, bu da fiyat dalgalanmaları toplamını ölçer.
 1. ER1 (Verimlilik Oranı): DIR1 ve VIR1'in oranı, fiyat hareketinin verimliliğini ölçer.
 1. CS1 (Kümülatif Güç): ER1'e ağırlıklı bir işlem uygulayarak CS1 elde edin.
 1. CQ1 (Kümülatif Çarpan): CS1'in karesini alın, bu da fiyat hareketinin kumulatif etkisini daha da güçlendirir.
 1. AMA5 (Düzenli Hareketli Ortalama): CL'nin Dinamik Hareketli Ortalamasını (DMA) CQ1 ile çarparak hesaplayın ve sonucu 2 günlük Üs Eksiyonel Ortalama (EMA) ile işlemeyin.
 1. Maliyet (Cost): AMA5'in 7 günlük Dinamik Hareketli Ortalamasını (SMA) hesaplayın.
 1. CLX (Kümülatif Çizgi): AMA5 ve Maliyetin ortalamasını alın ve CLX'i elde edin.
 1. Duygusal Hat: CLX'in N gün boyunca sürekli artış oranını hesaplayın, burada N 7 gün olarak öntanımlıdır. Sonuçları 100 ile çarparak Duygusal Hat değerini elde edin.
 1. MA_Duygusal Hat (Duygusal Hatın Ortalama Hareketli Ortalama): Duygusal Hat'ın N günlük Ortalama Hareketli Ortalamasını (SMA) hesaplayın, burada N 6 gün olarak öntanımlıdır.
III. Piyasa Mantığı
Fiyat hareketinin kumulatif etkisini ve verimliliğini analiz ederek, Duygusal Hat piyasa ruhunun gücünü ortaya çıkarmaya çalışır. Duygusal Hat arttığında, piyasanın olumlu bir hava aldığını ve yatırımcıların hisse senedi konusunda iyimser olabileceğini gösterir; düşen bir Duygusal Hat ise piyasanın zayıf bir hava aldığını belirtebilir. Duygusal Hat'ın mutlak değeri ve eğilim değişiklikleri, yatırımcılar için alım, sakla veya satış için referans noktaları sunabilir.
IV. Kullanım
 1. Dikkat Çağırıcı Sinyal: Duygusal Hat %20'yi aştığında, piyasa ruhu olumlu bir şekilde başlayabilir ve yatırımcılar ilgili hisselere dikkat etmelidir.
 1. Giriş Sineli: Duygusal Hat %40'yi aştığında, piyasa ruhu nispeten güçlüdür ve yatırımcılar piyasaya girmeyi düşünebilir.
 1. Pozisyon Azaltma Sineli: Duygusal Hat %80'i aştığında, piyasa fazla iyimser olabilir ve yatırımcılar pozisyonlarını azaltmayı düşünmelidir.
 1. Çıkış Sineli: Duygusal Hat, N günlük Ortalama Hareketli Ortalama'nın altına düştüğünde, piyasa ruhunda bir değişiklik olduğunu ve yatırımcılar piyasadan ayrılmayı düşünmeleri gerektiğini gösterir.
V. Notlar
 • Duygusal Hat, yatırımcılara yardımcı olacak bir araçtır ve yatırımcılar diğer teknik ve temel analizler ile tümleşik değerlendirmeler yapmalıdır.
 • Piyasa ruhu çeşitli faktörler tarafından etkilenebilir ve Duygusal Hat gecikme yaşayabilir, bu nedenle yatırımcılar dikkatli kullanmalıdır.
 • Yatırımcılar, risk toleransınına ve yatırım stratejilerine göre Duygusal Hat'ın parametrelerini ayarlamalıdır.
VI. Sonuç
Duygusal Hat, piyasa ruhunu miktarda yöntemlerle yansıtan sezgisel bir göstergedir ve yatırımcılara piyasa dinamikleri gözlemlemek için yeni bir perspektif sunar. Ancak, hiçbir teknik gösterge kesin değildir ve yatırımcılar dikkatli olmakla kullanmalıdır, kişisel deneyimlerini ve piyasa koşullarını birleştirerek kararlar almalıdır. TradingView platformu üzerinden, yatırımcılar Duygusal Hat göstergesini chart'lerine kolayca ekleyebilir ve işlem kararlarını desteklemek için kullanabilirler.
 
Panduan Pengguna Indikator Teknik L3 Emotion Line TradingViewManual de Usuário do Indicador Técnico L3 Emotion Line do TradingView
blackcat1402
blackcat1402
This cat is an esteemed coding influencer on TradingView, commanding an audience of over 8,000 followers. This cat is proficient in developing quantitative trading algorithms across a diverse range of programming languages, a skill that has garnered widespread acclaim. Consistently, this cat shares invaluable trading strategies and coding insights. Regardless of whether you are a novice or a veteran in the field, you can derive an abundance of valuable information and inspiration from this blog.
Announcement
type
status
date
slug
summary
AI summary
AI translation
tags
category
password
icon
🎉Webhook Signal Bots for Crypto are Coming!🎉
--- Stay Tuned ---
👏From TradingView to OKX, Binance and Bybit Exchange Directly!👏